OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ UBEZPIECZEŃ KIEROWANYCH DO FIRM I OSÓB 
A SZCZEGÓLNIE POLECAMY UBEZPIECZENIA DLA:

 

POJAZDÓW POMOCY DROGOWEJ

 

ZAKRES OCHRONY

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i rzeczowe o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) oraz OC Ubezpieczonego wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowe) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pomocy drogowej.

Przez świadczenie usług pomocy drogowej należy rozumieć: przygotowanie pojazdu unieruchomionego lub uszkodzonego w wyniku awarii, jakiejkolwiek kolizji, wypadku drogowego, na miejscu tego zdarzenia do holowania albo przewozu tj. wyciągnięcie pojazdu z pobocza, wciągnięcie pojazdu (załadunek) na pojazd holujący, zabezpieczenie pojazdu na czas jego przewozu albo holowania, oraz rozładunek lub ustawienie pojazdu na miejscu docelowym (garaż, parking, warsztat).

Ubezpieczenie będzie zawierane na podstawie porozumienia BAIT Serwis z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Warszawie ... [więcej]

PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

PAKIET MUNDUROWY

Czas, by się korzystnie ubezpieczyć

Ryzyko jest nieodłącznym elementem naszego życia. Każdemu przydarzają się nagłe i niespodziewane sytuacje. Mamy na to sposób. Pakiet ubezpieczeń MUNDUROWY zapewni Państwu komfort i poczucie bezpieczeństwa.

W skład pakietu wchodzą ubezpieczenia:
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
• Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty AUTOCASCO
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
• Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy ASSISTANCE w wariancie TOP
• Ubezpieczenie rodzinne
• Ubezpieczenie inwestycji ... [więcej]

 

Sprawdź ofertę pakietu

FIRM TRANSPORTOWYCH

 

ZAKRES OCHRONY

Chcesz ubezpieczyć mienie w transporcie, jesteś przewoźnikiem lub spedytorem? Dobrze trafiłeś, przygotowaliśmy ubezpieczenia specjalnie dla Ciebie. W tej ofercie ubezpieczeniowej znajdziesz to, co najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

Ubezpieczenie mienia w transporcie dostępne jest w dwóch wariantach w zależności od zakresu ubezpieczenia (podstawowego lub pełnego).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. W ramach ubezpieczenia udziela się ochrony w zakresie całkowitego lub częściowego uszkodzenia przesyłki lub jej utraty. Można też dodatkowo rozszerzyć odpowiedzialność o inne ryzyka wymagane przez zleceniodawcę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, bądź niewłaściwym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową  ... [więcej]

 
     
 
BAIT Serwis, ul. Ignacego Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa

 Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności

Projektowanie stron i aktualizacja www: www.intermicro.com